Skip to content

intervista a Milo Temesvar (14/8/2009)

14 agosto 2009

Signor Temesvar, sono Lipo Suzione, sarei lieto di rivolgerle alcune domande per i lettori della rivista Musica Jazz.

M.T.: Ah, Musica Jazz, bene, leggo la sua rivista, per quanto non ricordo di aver letto suoi articoli.

L.S.: In effetti mi occupo della mensa della redazione.
E’ stata resa nota la sua prossima partecipazione all’evento dedicato a John Cage, che avverrà con modalità quanto meno inusuali. Come mai questo suo impegno, un pò distante dai suoi abituali interessi incentrati, come sappiamo, sulla fotografia, sul blues e sul jazz registrato abusivamente nei locali di Roma?

M.T.: Mah, semplicemente il noto musicista El Gloria ha richiesto la mia partecipazione ed io ho accettato con entusiasmo; la ragione principale è che per la prima volta avrò l’occasione di poter fotografare l’evento e contemporaneamente partecipare all’esecuzione musicale.

L.S.: E la scelta dello strumento? Lei è piuttosto conosciuto come pessimo ma volenteroso armonicista, molto meno come saxofonista.

M.T.: Più che altro per ragioni estetiche. Considerando le caratteristiche del brano da eseguire, ritengo che emettere silenzi per 4’33” tenendo in mano uno strumento piccolo come l’armonica farebbe apparire la mia presenza alquanto casuale e sicuramente uno spettatore impreparato potrebbe considerarmi un povero deficiente; invece la fisicità del saxofono, le sue forme voluttuose, i suoi riflessi scintillanti aggiungeranno una certa credibilità visuale all’esecuzione. Da questo punto di vista anche l’abbigliamento potrebbe essere importante, e non escludo di poter sorprendere l’uditorio.

L.S.: Magari avvalendosi della sua famosa collezione di magliette rosa?

M.T.: Per il momento non mi sento di dare anticipazioni.

L.S.: Grazie signor Temesvar. Un’ultima domanda: cosa mangerà prima dell’esecuzione del brano?

M.T.: Penso sia necessario presentarsi preparati fisicamente all’evento. Di conseguenza cibi leggeri, digeribili allo scopo di evitare inopportune emissioni eruttive, che con gli strumenti a fiato sono sempre in agguato.

INTERPRITIM

Z. Temesvár janë Lipo Suzione, unë do të jem e lumtur të ju pyes disa pyetje për lexuesit e revistës Musica Jazz.

M.T.: Oh, Musica Jazz, të mirë, unë lexoj revistën tuaj, si Mbaj mend të kemi lexuar artikuj tuaj.

L.S.: Aktualisht unë kujdesem për hartimin tryezë.
Ajo ‘është bërë e qartë në pjesëmarrjen e tij të ardhshme kushtuar John Cage, i cili do të bëhet në mënyra të të paktën të pazakontë. Pse ky angazhim, pak të largët nga interesat e tij të zakonshme të koncentroheni ne e dimë rreth fotografisë, gjendje e dëshpëruar dhe e xhazit improperly regjistruar në mjediset e Romës?

M.T.: Paj, thjesht e mirënjohur muzikanti El Gloria kërkuar pjesëmarrjen e mi dhe unë me të pranuara entuziazëm, dhe arsyeja kryesore është se për herë të parë unë do ë kenë mundësinë të fotografoj rast muzikë dhe njëkohësisht të marrë pjesë në muzikë.

L.S.: Zgjedhja e instrumentit? Ajo është e njohur si mjaft e keqe por gatshëm harmonike, shumë më pak saxophonist.

M.T.: Më shumë se për arsye të tjera estetike. Duke marrë parasysh karakteristikat e copë të jetë e kryer, unë mendoj të 4’33 “silences çështje të vogla që mbajnë një instrument të tillë si do të duket harmonikë praninë time paksa të rastit të papërgatitur dhe sigurisht një shikues mund të konsiderojnë të keqe mangët, ndërsa physicality e saksofon, epshndjellës forma e tij, e saj xixëllim reflections add një besueshmëri të caktuara për të parë. Nga kjo pikëpamje e veshjeve mund të jetë rëndësishme, dhe ju nuk mund të përjashtojnë të papritur të audiencës.

L.S.: Ndoshta duke e bërë përdorimin e tij të famshme të grumbullimit të pink këmisha?

M.T.: Në këtë moment unë nuk mund të japë shijim paraprak.

L.S.: Falemnderit Mr Temesvár. Një pyetje e fundit: çfarë do të hani përpara këngë?

M.T.: Unë mendoj se është e nevojshme të shikoni fizikisht në përgatitjet. Si pasojë e ushqimit të lehta, i tretshëm me qëllim që të shmangin shpërthyes emisioneve të papërshtatshme, dhe me të kuq instrumenteve janë gjithmonë lurking.

Annunci
No comments yet

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: